Ar skatu uz Sv. Meinarda salu

Uz Daugavas aizsargdambja Ikšķilē atrodas soliņš ar lielisku skatu uz Sv. Meinarda salu