Pasākumi

2021.gad 7. augustā Koncerti 18.00 un 21:00 uz Meinarda salas Ikšķilē.
Igo, Ginta Krievkalna, Aivars Hermanis, Kristaps Krievkalns, Ēriks
Upenieks

2020.gada 18.jūlijā plkst.18:00 U.Marhilevičs, A.Andrejeva, I.Fomins ekskluzīvs koncerts uz Meinarda salas Ikšķilē