Par Svēto Meinardu

Meinards, bija augustīniešu ordeņa mūks, Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis Holšteinā, tagadējā Latvijas teritorijā kopā ar Brēmenes tirgotājiem ieradās 12.gadsimtā, (ap 1125–1196) uzsākot kristīgās misijas darbu Daugavas lībiešu vidū.
Ir norādījumi, ka misionārs ieradies Daugavgrīvā no Lībekas pēc 1163. gada, apmēram 1186. gadā Brēmenes arhibīskaps Hartvigs II Meinardu iesvētīja par bīskapu. Saņēmis atļauju no Polockas kņaza, uzsācis savu darbību lībiešu ciemā Ikšķilē dažus gadus pirms 1184. gada.
Meinards Ikšķilē izveidoja pirmo pamatiedzīvotāju, tolaik lībiešu, kristīgo baznīcu, uzcēla mūra pili (piektā daļa būvēta par bīskapa līdzekļiem, bet pārējas četras daļas piederēja kristītajiem Ikšķiles lībiešie) un mūra baznīcu (pirmās zināmās mūra celtnes Baltijā), ko veltīja Jaunavas Marijas godam un kas 1186.gadā tika iesvētīta par katedrāli, un Meinards konsekrēts par bīskapu.
Meinards bija pirmais baltu cilšu apustulis, pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā. Ikšķilē ar Meinardu aizsākās Līvzemes un visas Livonijas valsts vēsture.

1188. gadā pāvests Klements III Ikšķiles bīskapiju iekļāva Brēmenes arhibīskapijā. 1196. gadā bīskaps Meinards nomira un tika apglabāts Ikšķiles baznīcā (kas šodien zināmas kā Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas).
14. gadsimtā Meinarda mirstīgās atliekas pārapbedīja Rīgas Doma baznīcā, kur tās atrodas arī tagad.

Svētais Meinards, San Meinardo (1134/36-1196) primo Vescovo della Livonia, oggi Lettonia (Ripristino del Culto) Riga (Lettonia), 8 settembre 1993 attēls: Vatican.va

Svētais Meinards, San Meinardo (1134/36-1196) 
primo Vescovo della Livonia, oggi Lettonia (Ripristino del Culto) 

Riga (Lettonia), 8 settembre 1993
attēls: Vatican.va

1993. gada 8. septembrī, Latvijas vizītes laikā pāvests Jānis Pāvils II kanonizēja bīskapu Meinardu un atzina viņu par latviešu pirmo apustuli, bīskapu un svēto.

2020.gada 29.aprīlī, Ikšķiles novada domes sēdē, deputāti ap balsu vairākumu, apstiprināja draudzes lūgumu un Smilšu ielā, Ikšķilē ir pārdēvēta par Bīskapa Meinarda ielu.
Biskapa Meinarda iela atrodas arī Baskāju Karmela ordeņa māsu klostera baznīca.

1987. gada 2. jūnijā Vatikāns izdeva pastmarku sēriju, lai pieminētu Latvijas evaņģelizācijas astoto simtgadi. Sērija sastāv no divām vērtībām – 700 un 2400 liras.
Vatican City Scott #783-784 1987